fbpx

MindPower Clinic

Politica de confidențialitate

  • Home
  • Politica de confidențialitate

Versiune actualizată la 10.11.2022

Îți multumim pentru interesul acordat mindpowerclinic.ro și dorim să te asigurăm încă de la început de deplina confidențialitate a tuturor datelor personale, conform legislației în vigoare. Te rugăm să citești cu atenție prevederile de mai jos referitoare la politica de confidențialitate, care conține și prevederi legate de prelucrarea datelor personale, pentru că fără acordul tău explicit asupra tuturor acestor prevederi nu vei putea utiliza website-ul mindpowerclinic.ro.
Te rugăm să consulți această secțiune în mod regulat, deoarece politica poate suporta modificări sau actualizări.
Dacă ești de acord să continui navigarea pe acest site, îți asumi prelucrarea datelor personale în conformitate cu termenii prezentați mai jos.
Ne poți contacta prin intermediul datelor din pagina de contact de pe site pentru orice informații sau explicații suplimentare.
Te rugăm să citești și „Termeni și condiții” și „Politica de cookies”.

Terminologie folosită
“Site” – prezentul website (inclusiv sub-site-urile, textul, imaginile, fișierele video, software-ul, produsele, serviciile, instrumentele și informațiile conținute sau prezentate pe site, denumite în continuare în mod colectiv „Site-ul”), gestionat de MindPower Clinic S.R.L și dedicat numai persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani.
„MPC” – MINDPOWER CLINIC S.R.L., administratorul și operatorul Site-ului, entitate juridică înregistrată în Timișoara, România, sub numărul J35/4878/2022, având Cod Unic de Înregistrare 47019247.
„Vizitator” – persoane care vizitează și navighează pe Site.
„Utilizator” -persoane care vizitează Site-ul, dar care utilizează și formularele de programare sau de contact, trimițând informații/întrebări/cerințe către MPC.
„Specialist” – un psihoterapeut care apare prezentat pe Site la secțiunea „Psihoterapeuți” și care se află într-o relație contractuală de colaborare cu MPC. Specialiști sunt singurii răspunzători pentru prestația terapeutică în relația directă cu Clienții, MPC nu intervine sub nicio formă în relația terapeutică directă dintre Specialist și Client.
„Client” – persoana care accesează site-ul mindpowerclinic.ro, care solicită o programare la un Specialist și care beneficiază de ședințe de psihoterapie la unul dintre Specialiști.
„Servicii” – orice activitate și/sau serviciu care se poate presta în mod legal și legitim în mediul online și/sau într-o locație fizică (sediu, cabinet, birou, etc.) de către un Specialist, prin interacțiunea directă (online sau față în față) cu unul sau mai mulți clienți, independent sau simultan.
„Programare” – un Serviciu care este listat de către un Specialist în vederea achiziționării de către un Client, prin intermediul Site-ului.
„Conținut” – orice material text, grafic, imagini, sunete, produs software, audio, video, informații sau alte materiale prezentate în Site-ul mindpowerclinic.ro și supuse legilor privitoare la drepturile de proprietate intelectuală.
„Politica de confidențialitate” – prezentul document care conține precizări asupra confidențialității si a modalitaților de stocare și prelucrare a datelor personale ale utilizatorilor.

Prelucrarea datelor personale
Site-ul își desfășoară activitatea respectând principiul PROTECȚIEI DATELOR PERSONALE și al MAXIMEI CONFIDENȚIALITĂȚI cu privire la viața privată și identitatea celor care îl folosesc. Prin urmare nici un fel de date personale furnizate de către dumneavoastră nu vor fi procesate și utilizate în afara cadrului legal existent. Este în responsabilitatea noastră să nu dezvăluim nicio informație cu privire la activitatea dumneavoastră pe site si pe platformă, cu excepția situațiilor impuse de lege. Datele și informațiile furnizate de către dumneavoastră nu vor fi transmise terților, cu excepția cazurilor în care vă exprimați în mod expres acordul pentru aceasta.
Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor) și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, MPC are obligatia de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.
MPC nu prelucrează informații despre starea d-voastră de sănătate sau orice alte informații pe care le-ați transmis în sesiunea stabilită cu un Specialist. Relația dintre d-voastră și Specialist este una directă și confidențială, ghidată de normele și reglementările specifice domeniului de activitate prestat, și cu completarea oricăror documente sau formulare specifice de consimțământ, la care va avea acces doar Specialistul cu care sunteți în legătură directă. Acesta din urmă are obligația de a respecta legislația în vigoare și toate reglementările Codului etic și de conduită profesională.

Datele personale pe care d-voastră ni le puteți furniza prin intermediul Site-ul pot fi următoarele: nume și prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, localitate, vârstă sau alte informații pe care decideți d-voastră să le scrieți în secțiunea aferentă din formularele de programare sau de contact, informații referitoare la modalitatea de plată, informații cu privire la vizita d-voastră pe site-ul mindpowerclinic.ro, în conformitate cu politica noastră privind cookie-urile.
Scopul colectării datelor dumneavoastră cu caracter personal este, în primul rând, acela de a vă putea oferi serviciile menționate pe Site și de a comunica cu d-voastră în legătură cu aceste servicii.
De asemenea, colectarea și stocarea datelor personale le mai folosim pentru următoarele, după caz:

• pentru a vă trimite informații sau notificări legate de programările pe care le doriți.
• pentru a vă trimite diverse informații legate de sănătate, cu caracter educative.
• pentru a vă trimite newslettere cu informații despre teme sau evenimente care ar putea fi de interes, oferte, promoții sau alte acțiuni de marketing (oricând aveți posibilitatea de a vă dezabona și de a nu mai primi aceste e-mailuri).
• pentru rapoarte și statistici interne, care să ne permită o îmbunătățire permanentă a serviciilor pe care vi le oferim.
pentru soluționarea eventualelor reclamații.

Datele cu caracter personal colectate (prin intermediul formularului de programare, de contact sau a altor formulare) sunt destinate utilizării de catre MPC și sunt comunicate numai următorilor destinatari: angajații din departamentele specializate ale societății sau reprezentanții autorizați ai MPC și ai entităților împuternicite de către acesta; companiei care a dezvoltat și gestionează mentenanța platformei informatice, autorităților statului dacă sunt solicitate conform legii, operatorilor de plăți în măsura în care datele sunt necesare pentru operarea plăților.
Datele se vor prelucra până la revocarea acordului sau cât timp este necesar în ceea ce privește scopurile descrise mai sus, plus perioada de arhivare a înscrisurilor generate de operațiunile întreprinse. După ce expiră perioada indicată, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse permanent. De asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse permanent sau stocate fara a fi accesate (pe perioada stabilita de reglementari legale specific in vigoare), oricand, la cererea dumneavoastra scrisă, comunicată prin e-mail la adresa hello@mindpowerclinic.ro.
MPC și entitățile împuternicite de acesta pentru prelucrarea și stocarea datelor vor lua toate măsurile pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal; vor preveni utilizarea sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal sau vor preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal (incident de securitate), în conformitate cu instrucțiunile, politicile și legile aplicabile.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de a solicita MPC accesul la datele dumneavoastra cu caracter personal, la rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a obține o copie după aceste date, dreptul de a vă opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor, în masura în care, pe durata prelucrării, veți furniza orice consimțământ legat de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, acolo unde este cerut și necesar. Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul oricând, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea acestuia, aveți dreptul de a depune o plângere în fața autoritații naționale de supraveghere, dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale bazate exclusiv pe prelucrarea automată și dreptul de a vă adresa justiției.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, prin e-mail către MPC la adresa hello@mindpowerclinic.ro sau prin orice alt mijloc prevăzut de lege.

În cazul unei pretinse încălcări a legislației în vigoare privind confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, completând formularul online disponibil la adresa https://www.dataprotection.ro/index.jsp?page%3DPlangeri_pagina_principala
Datele dumneavoastră sunt stocate pe servere din România și vor fi utilizate numai in România și pe teritoriul Uniunii Europene. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal include transferul în afara Uniunii Europene (UE), transferul se va baza pe clauze contractuale standard aprobate în UE, asigurând astfel un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, conform celor impuse de legile aplicabile privind protecția datelor. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, aveți obligația să ne informați cât mai curând posibil.
Prin utilizarea Site-ului și implicit prin acceptarea prezentului document vă exprimați implicit și acordul în vederea prelucrării și stocării datelor dumneavoastră cu caracter personal, necesare pentru a îndeplini scopurile descrise mai sus. În cazul în care nu sunteți de acord sau dacă transmiteți ulterior o solicitare de rectificare sau de ștergere a datelor, retrăgându-vă astfel consimțământul, veți pierde posibilitatea și dreptul de a accesa website-ul mindpowerclinic.ro.

Confidențialitate
Niciuna dintre părțile unei colaborări realizate prin intermediul Site-ului (Utilizatori, Clienți, Specialiști, MPC) nu are dreptul, fără acordul scris prealabil al celorlalți să:
1. Facă cunoscută orice informatie confidențială ce ține de obiectul acestei colaborări unei terțe părți (date cu caracter personal, clauze specifice de utilizare, convorbiri sau corespondențe scrise sau verbale etc), în afara acelor persoane implicate în derularea și executarea colaborării;
2. Utilizeze orice informație confidențială sau la care are acces în perioada de derulare a colaborării, în alt scop decât acela de a-și executa obligațiile asumate.
Restricțiile prevazute anterior nu vor fi aplicabile dacă:
1. Informația era cunoscută părților contractante înainte ca ea sa fi fost primită în executarea prezentei colaborări;
2. Informatia era accesibilă publicului;
3. Partea în cauză a fost obligată, în conformitate cu dispozițiile legale, să dezvăluie informațiile respective.
Încălcarea oricarora dintre obligațiile prevăzute la acest capitol duce la încetarea imediată de drept a colaborării și poate genera despăgubiri celor prejudiciați, după dovedirea prejudiciului și apelarea la instanțele judecătorești competente.

Continuând navigarea pe website-ul www.mindpowerclinic.ro, completând datele din formularele existente pe acesta sau trimițându-ne orice fel de date personale, pe orice căi, vă dați acordul expres si neechivoc asupra tuturor prevederilor din prezentul document.

Îți mulțumim și te rugăm să ne trimiți pe adresa hello@mindpower.ro orice sugestii care ne-ar putea ajuta să îmbunătățim politica de confidențialitate și cea privind prelucrarea datelor cu caracter personal.